samen vormen we de school!

OBS De Zuidooster

Samen jezelf zijn
Samen vormen we de school

Onze school staat voor onderwijs dat uw kind een goede uitgangspositie geeft in de maatschappij en zo nauw mogelijk aansluit bij het voortgezet onderwijs. We zien het als onze taak om kinderen op onze school kennis en vaardigheden bij te brengen op cognitief, sociaal, cultureel en lichamelijk gebied. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen tijdens deze weg zichzelf kunnen en mogen zijn!

We willen dat kinderen: voor zichzelf leren opkomen, leren luisteren, zelfstandig leren werken, leren samenwerken en zelf problemen leren oplossen. We streven ernaar dat ze stevig in hun schoenen staan, een gevoel van eigenwaarde hebben of ontwikkelen, anderen (leren) kennen en duidelijk hun grenzen aan kunnen geven. Daarnaast leren ze dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun eigen handelen.

We streven structureel naar een positieve manier van werken en een goed pedagogisch klimaat. Hiervoor werken we met het programma De Vreedzame School. Een Vreedzame school is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij de school en op een respectvolle, positieve manier met elkaar omgaat. Met de kinderen worden daarbij duidelijke afspraken gemaakt over hoe ze zich op school horen te gedragen.

Ons onderwijs is zoveel meer dan het alleen bijbrengen van feitenkennis. We zijn er van overtuigd dat we elkaar nodig hebben om te bereiken waar we voor staan. Een goede samenwerking met ouders achten we dan ook van wezenlijk belang.

Laatste nieuws

Op de agenda

Kalender
<
Juli
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Fotoboek

Powered by BasisOnline