samen vormen we de school!

Overblijven - TSO

ZOO

Zuidooster Overblijf Organisatie

  In eigen beheer, wat is dat?

In eigen beheer betekent dat de school de overblijf zelf opzet, regelt en organiseert. Hiervoor ben je als school verplicht om een stichting op te richten en vast te leggen bij de notaris.
We worden hierbij geholpen door het administratiekantoor dat aan ons bestuur verbonden is. Het houdt in dat wij als team van de Zuidooster, in samenwerking met ons bestuur, de overblijf in handen hebben en organiseren.

Een stichting moet ook een naam hebben. Onze overblijf gaat door het leven als: ZOO (Zuidooster Overblijf Organisatie).

 Huishoudelijk Reglement TSO

Op de basisschool kunnen kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) tijdens de middagpauze. De kinderen worden opgevangen door overblijfkrachten. In de statuten staat hoe de verantwoordelijkheden liggen.

Wanneer wordt TSO aangeboden

Er is gelegenheid tot TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Eten en drinken

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Indien het teveel is, of ze krijgen het om een andere reden niet op, dan wordt het weer mee teruggegeven naar huis. Er wordt géén eten weggegooid.

Betaling

Het is alleen mogelijk om met een strippenkaart over te blijven. We willen voor elk kind in zijn/ haar eigen groep een kaart hebben.

U geeft voor elk kind dat u op school heeft, een envelop mee met daarin het geld.  Op de envelop schrijft u de naam en de groep van uw kind. LET OP! Als u meerdere kinderen op school heeft, is het dus de bedoeling, om per kind een envelop bij de groepsleerkracht in te leveren.

Hoe weet ik of de strippenkaart van mijn kind vol is?

Elke dag dat uw kind overblijft, tekenen we af op de strippenkaart van uw kind. Als de strippenkaart van uw kind bijna vol is, krijgt uw kind een briefje mee naar huis. Dit is het teken dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden. Bij niet betalen voor de overblijf ( ook niet na één of meerdere herinneringen) kan uw kind niet overblijven.

Aantal dagen TSO Betaling strippenkaart
 Strippenkaart 5 keer overblijven  10 euro
 Strippenkaart 10 keer overblijven  20 euro
 Strippenkaart 20 keer overblijven  40 euro
 Strippenkaart 40 keer overblijven  80 euro

  Wij verwachten van de kinderen tijdens de TSO, dat zij

 • zich houden aan de afspraken, die in elke groep hangen
 • tijdens het eten aan tafel zitten
 • op een prettige manier met elkaar praten
 • goed luisteren naar de overblijfkrachten
 • geen grote mond geven en respect tonen
 • hun eigen spullen na het eten weer netjes opruimen
 • rustig lopend naar buiten gaan (niet rennen op de trap en in de gang!)
 • goed op hun eigen spullen letten (jas, broodtrommeltje e.d.)

Wij verwachten van ouders dat zij

 • de kinderen zelf eten en drinken meegeven
 • aan de leerkracht doorgeven als er wordt afgeweken van de vaste TSO dagen
 • duidelijk met hun kind afspreken of ze gebruik moeten maken van de TSO
 • de regels van de TSO respecteren en onderschrijven
 • de regels met hun kinderen doorspreken en met hun kinderen afspreken, dat hij/zij zich daar aan houden

Wat als kinderen zich niet aan de regels houden?

Als een kind zich niet aan de regels houdt zullen er stappen ondernomen worden.

Stap 1: Het kind krijgt een waarschuwing bij onacceptabel gedrag. De leerkracht zal dit bespreken met het kind. Deze waarschuwing wordt ook aan de stichting ZOO doorgegeven. Het kind heeft nu nog de kans om zijn/haar gedrag te verbeteren.

Stap 2: Het kind krijgt een gele kaart. Op deze manier worden ook de ouders op de hoogte gebracht. De gele kaart wordt na elke vakantie kwijtgescholden. Mits deze een week voor de vakantie gekregen is.

Stap 3: Het kind krijgt een rode kaart. Overblijven is voor een periode van 3 weken niet mogelijk. Dit is met name om de andere kinderen een veilig gevoel op het plein te geven.

Dit geldt voor alle kinderen, behalve wanneer er door de school, wegens bijzondere omstandigheden, een andere afspraak gemaakt is.

  Gesplitst buiten spelen

De kinderen spelen gesplitst buiten, dat wil zeggen, niet met alle groepen tegelijk.

 • 12: 00 uur: kinderen van groep 1 t/m 3 eten in de klas
 • 12:00 uur: kinderen van groep 4 t/m 8 die overblijven, gaan naar buiten
 • 12: 25 uur gaan deze groepen met hun juf/ meester naar binnen om te eten
 • 12:30 uur: kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar buiten

Kinderen die niet overblijven, mogen pas om 12.55 uur het plein op. We vragen ouders dan ook hun kind niet te vroeg naar school te laten gaan.  De kinderen van de groepen 1 t/m 3 die overblijven, stoppen om 12.55 met buiten spelen en gaan met hun juf/ meester naar binnen. Ook de kinderen die niet overblijven, (van de groepen 1 t/m 8) gaan om 12:55 uur naar binnen. Groep 5 t/m 8 gaat via de buitentrap naar boven.

Slecht weer?

 • Bij slecht weer beslist de 'overblijfdienst' (d.w.z. de mensen die pleinwacht lopen) die dag, of er buiten of binnen gespeeld wordt
 • Dit doen zij in overleg met elkaar
 • De kinderen spelen in hun eigen lokaal (tenzij samenvoegen kan qua aantal)
 • Bij groep 1 t/m 3 houdt er één leerkracht toezicht bij de groepen 3, drie leerkrachten bij de groepen 1-2 (één per twee groepen)
 • Bij groep 4 t/m 8 verdelen de leerkrachten zich over de groepen, zodat er overal toezicht is

Tenslotte:

Verlies, beschadiging of vermissing van het door het kind meegebrachte spullen is voor eigen risico. In geval van ziekte of ongeval van een kind tijdens de TSO zal de overblijfkracht contact opnemen met de ouders.

Powered by BasisOnline